Privacyverklaring

Inleiding

Shitzooi respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website www.shitzooi.com (hierna genoemd “de Website”).

Verzamelde gegevens

Shitzooi kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen via de Website:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie

Doel van de gegevensverwerking

Shitzooi gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van informatie over onze diensten en activiteiten
  • Het verstrekken van informatie over Shitzooi
  • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken

Gegevensbeveiliging

Shitzooi neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, diefstal, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Gegevensuitwisseling

Shitzooi deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden.

Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Website. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Shitzooi. U kunt ook verzoeken om uw gegevens te corrigeren, bijwerken of verwijderen. Neem hiervoor contact op met Visit Katwijk via contact@shitzooi.com

Bewaartermijn

Shitzooi bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op grond van wettelijke verplichtingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Shitzooi behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website zijn gepubliceerd.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop Visit Katwijk uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via contact@shitzooi.com